IPN Wr 209/53 t. 2

IPN Wr 209/53 t. 2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 209/53 t. 2
Opis zawartości
Tytuł

„Trybuna Ludu”, Organ KC PZPR /wybrane, niekompletne numery i wycinki prasowe/

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1