IPN Gd 986/19

IPN Gd 986/19

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 986/19
Opis zawartości
Tytuł

Nasz Czas. Niezależne pismo członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, nr 18 z dnia 25-11-1983 r.

Opis

Czasopismo wydawane w Gdańsku

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1983
Data końcowa
1983
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba kart
4
Miejsce przechowywania