IPN GK 805/201

IPN GK 805/201

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN GK 805/201
Dawna sygnatura
697/201, 845/201
Opis zawartości
Tytuł

[Korespondencja szczątkowa w różnych sprawach]

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1934
Data końcowa
1944
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
85
Miejsce przechowywania