IPN Wr 230/1

IPN Wr 230/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 230/1
Opis zawartości
Tytuł

"Gazeta Lwowska". Dziennik dla Dystryktu Galicyjskiego, nr: 35, 45, 100, 118

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1941
Data końcowa
1941
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Druk ciągły

Liczba tomów
1
Liczba stron
12