IPN Kr 826/1

IPN Kr 826/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 826/1
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty dotyczące działalności Franciszka Raese w NSZZ "Solidarność" oraz internowania w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Zabrzu-Zaborzu.

Opis

Jednostka archiwalna zawiera legitymację Zakładowej Komisji Założycielskiej NSZZ "Solidarność", kartę uczestnika III Krajowego Zjazdu Biur Interwencji Regionu, kartę delegata na I Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Śląska i Zagłębia, cegiełka-pomoc na fundusz obrony i pomocy społecznej, decyzję o internowaniu z dnia 30-08-1982 r., kartę pobytu w Obozie dla Internowanych Zabrze-Zaborze, dowód wpłaty internowanego, świadectwo zwolnienia internowanego z dnia 17-11-1982 r., znaczek-poczta internowanych Uherce 1982 r., plakietkę i proporczyk wykonany w obozie w Zabrzu-Zaborzu.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Plakietka, Proporczyk

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania