IPN Wr 209/44

IPN Wr 209/44

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 209/44
Opis zawartości
Tytuł

PPN. Opracowania zespołów problemowych, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1978

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1978
Data końcowa
1978
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1