IPN Kr 866/2

IPN Kr 866/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 866/2
Dawna sygnatura
K III-254
Opis zawartości
Tytuł

Protokoły i sprawozdania z badań zespołu Jana Robla nad spuścizną katyńską zawierające m.in. odpisy z notatników, pamiętników i listów, a także opisy dokumentów, fotografii, rzeczy osobistych oraz innych materiałów znalezionych przy ciałach obywateli polskich zamordowanych w Katyniu (opisy materiałów z kopert nr 1-52).

Opis

Miejscem przechowywania oryginalnych dokumentów jest Archiwum Nauki PAN i PAU. Kopie cyfrowe przeznaczone są do wykorzystywania przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej w celu realizacji zadań ustawowych IPN. Badacze i publicyści mogą otrzymać w IPN wyłącznie wgląd w pliki użytkowe w formacie PDF, a kopie dokumentów wraz z prawem do ich publikacji wyłącznie od Archiwum Nauki PAN i PAU.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1943
Data końcowa
1944
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania