IPN Kr 719/40

IPN Kr 719/40

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 719/40
Opis zawartości
Tytuł

Z taśm Adama Macedońskiego: Rozmowa przeprowadzona przez Adama Macedońskiego z Jerzym Goliczem w Krakowie, w dn. 21-01-1994 r. dotycząca życia Polaków deportowanych na Syberię.

Opis

Udział w dyskusji bierze również Kaja Golicz.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1994
Data końcowa
1994
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania