IPN Kr 719/5

IPN Kr 719/5

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 719/5
Opis zawartości
Tytuł

Z taśm Adama Macedońskiego: Rozmowa przeprowadzona przez Adama Macedońskiego z Pawłem Winnikiem w Oławie w dn. 03-03-1988 r. dotycząca życia pod okupacją i wysiedlania Polaków na Syberię.

Opis

Udział w dyskusji biorą również żona Pawła Winnika i syn Krzysztof Winnik.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1988
Data końcowa
1988
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania