IPN Gd 981/28

IPN Gd 981/28

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 981/28
Opis zawartości
Tytuł

Serwis Informacyjny NSZZ „Solidarność” Region Warmińsko-Mazurski, wydanie specjalne z dnia 11-08-1981/14-08-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
20
Miejsce przechowywania