IPN By 854/21

IPN By 854/21

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN By 854/21
Opis zawartości
Tytuł

"Tygodnik Radiowy" nr 22, 24-29 marzec 1945 r. Gazetka konspiracyjna Okręgowej Delegatury Rządu w Wilnie, redagowana głównie na podstawie audycji radiowych emitowanych przez zachodni aliantów.

Opis

Gazeta omawia między innymi komentarze prasy anglosaskiej na niezaproszenie delegacji polskiej na konferencj w San Francisco oraz przedstawia ogólna sytuację militarną w Europie. 2 egzemplarze.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1945
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
8
Miejsce przechowywania