IPN BU 3264/1

IPN BU 3264/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3264/1
Opis zawartości
Tytuł

Kopia pisma (wraz z przekładem na j. polski) z dnia 20-09-1939 r. Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej skierowanego do Ławrentija Berii dotyczącego organizacji poszczególnych stacji "przeładunkowych" (punktów zbiorczych) dla jeńców wojennych kierowanych do Kozielska.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania