IPN Rz 162/14

IPN Rz 162/14

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 162/14
Opis zawartości
Tytuł

Plakat informujący o okolicznościowym programie estradowym dla uczczenia 60 rocznicy rewolucji październikowej

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1977
Data końcowa
1977
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba kart
1