IPN Gd 1220/13

IPN Gd 1220/13

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1220/13
Opis zawartości
Tytuł

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, którym pośmiertnie została odznaczona Wanda Minkiewicz, zd. Czarniecka, imię ojca: Jan, ur. 09-11-1921 r. Legitymacja wystawiona w dniu 26-05-2007 r., poświadczająca odznaczenie Wanda Minkiewicz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
2007
Data końcowa
2007
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Legitymacja, Order

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania