IPN Gd 1170/18

IPN Gd 1170/18

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1170/18
Opis zawartości
Tytuł

Korespondencja między funkcjonariuszem SB Tadeusz Lewandowski a MSW z lat 1963-1973 dotycząca jego prywatnych i służbowych wyjazdów za granicę oraz dofinansowania z funduszy ministerstwa lekcji języka niemieckiego

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1963
Data końcowa
1973
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
10
Miejsce przechowywania