IPN Gd 1170/14

IPN Gd 1170/14

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1170/14
Opis zawartości
Tytuł

Tekst referatu doc. dr inż. Zdzisław Sikora pt. „W trzydziestą rocznicę powstania Polskiej Partii Robotniczej” wygłoszonego podczas sesji naukowej zorganizowanej z okazji XXX rocznicy powstania PPR z 1972 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1972
Data końcowa
1972
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania