IPN Gd 1170/16

IPN Gd 1170/16

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1170/16
Opis zawartości
Tytuł

Komunikat naukowy Koła Nauk Społecznych Politechniki Gdańskiej opracowany przez Piotr Karpisiak pt. „Praca Polskiej Partii Robotniczej wśród młodzieży w świetle opinii działaczy partyjnych i młodzieżowych” wygłoszony podczas sesji naukowej zorganizowanej z okazji XXX rocznicy powstania PPR z 1972 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1972
Data końcowa
1972
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
13
Miejsce przechowywania