IPN BU 4061/9

IPN BU 4061/9

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4061/9
Opis zawartości
Tytuł

Dokumentacja dotycząca procesów norymberskich.

Opis

Część dokumentacji nie datowana.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1976
Data końcowa
1976
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
89
Miejsce przechowywania