IPN Ka 936/3

IPN Ka 936/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 936/3
Opis zawartości
Tytuł

"Ruch podziemny w gettach i obozach (materiały i dokumenty)", oprac. Betti Ajzensztajn

Opis

Wydawnictwo Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej przy C.K. Żydów Polskich, Łódź 1946

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1946
Data końcowa
1946
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1