IPN Ld 773/1

IPN Ld 773/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 773/1
Opis zawartości
Tytuł

Wspomnienia Edwarda Czechowskiego oraz kopie materiałów dotyczących Tadeusza Czechowskiego

Opis

M.in. wspomnienia syna Edwarda Czechowskiego dot. Tadeusza Czechowskiego z 2020 r., kopie materiałów: korespondencja Tadeusza Czechowskiego (dot. jego losów w okresie II wojny światowej), książka pracy (Arbeitsbuch für Ausländer), kopia artykułu prasowego pt. "Najmłodszy z Ostaszkowa” ("Dziennik Łódzki”, b.d.).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
2020
Data końcowa
2020
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania