IPN Gd 1118/34

IPN Gd 1118/34

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1118/34
Opis zawartości
Tytuł

Czasopismo bezdebitowe NSZZ „Solidarność” Obszaru Piekary Śląskie: Nasze Sprawy. Biuletyn Związkowy, nr 8 (19) z sierpnia 1986 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1986
Data końcowa
1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania