IPN Gd 1118/13

IPN Gd 1118/13

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1118/13
Opis zawartości
Tytuł

Nasz Czas. Niezależne pismo członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, nr 62 z dnia 10-11-1986 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1986
Data końcowa
1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania