IPN Gd 1096/16

IPN Gd 1096/16

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1096/16
Opis zawartości
Tytuł

Pocztówka Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Pomorza Środkowego wydana z okazji świąt Bożego Narodzenia 1987 r. i Nowego Roku 1988

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1987
Data końcowa
1988
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania