IPN BU 3299/1

IPN BU 3299/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3299/1
Dawna sygnatura
Opis zawartości
Tytuł

Kartoteka osobowa Niemców bałtyckich z Rygi - funkcjonariuszy Samoobrony (Selbstschutzu), Narodowosocjalistycznego Korpusu Motoryzacyjnego (Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps) oraz SS, przybyłych do Poznania w styczniu 1940 r. Metraż: 0,10 mb. Zakres pól obejmuje m.in. takie dane jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, kompania 5 - L.M. [lettische Mannschaft/Landsmannschaft], data wstąpienia, ruch towarzyszy partyjnych, stopień służbowy, urząd, data urodzenia, stan cywilny, dzieci, wykształcenie zawodowe, dotychczasowa działalność zawodowa, adres w Rydze, służba w wojsku łotewskim, data przesiedlenia, data przybycia do Poznania, data i miejsce odkomenderowania z Poznania, data i miejsce przeniesienia z Poznania, Selbstschutz (Samoobrona), data wstąpienia do innych formacji, w tym SS [po rozwiązaniu Selbstschutzu], miejsce stacjonowania, przynależność do NSDAP, dowódca kompanii, protokolant, ocena przydatności.

Opis

Kartoteka w układzie alfabetycznym. Do kart dołączone zdjęcia.

Daty wytworzenia dokumentów
Anteriora
1933
Data początkowa
1940
Data końcowa
1940
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Kartoteka, Fotografia

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania