IPN Gd 1083/2

IPN Gd 1083/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1083/2
Opis zawartości
Tytuł

Informacja przewodniczącego Komisji Kultury Samorządu Studentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego Wiesław Walendziak z dnia 04-12-1984 r. o wykładzie Henryk Krzeczkowski pt. „Myśl narodowa a racja stanu”

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1984
Data końcowa
1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania