IPN Gd 1073/73

IPN Gd 1073/73

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1073/73
Opis zawartości
Tytuł

BIPS. Serwis Informacyjny KKP NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, nr 167 z dnia 02-09-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
8
Miejsce przechowywania