IPN Lu 704/1

IPN Lu 704/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 704/1
Opis zawartości
Tytuł

Legitymacja strajkowa [wystawiona dla uczestników strajku: Łubkowska Urszula, Adamczyk Robert, Krasowski L., Choma Piotr, Starzewski R.]

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania