IPN Gd 1061/106

IPN Gd 1061/106

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1061/106
Opis zawartości
Tytuł

Kserokopia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Gdańsku za okres od marca 1946 r. do czerwca 1946 r. Kserokopia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Gdańsku za okres od 10-02-1946 r. do 15-07-1946 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1946
Data końcowa
1946
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania