IPN Rz 514/63

IPN Rz 514/63

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 514/63
Opis zawartości
Tytuł

Wnioski o mianowanie na stopnie oficerskie. Wnioski o potwierdzenie tytułu „Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1999
Data końcowa
2001
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1