IPN Ld 642/10

IPN Ld 642/10

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 642/10
Opis zawartości
Tytuł

"Dziennik Łódzki" 1946, nr 10, 212, 344; 1947, nr 285; 1949, nr 115, 119; 1965, nr 16, 51; 1968, nr 62, 68, 69, 87

Opis

Zał. dodatki do "Dziennika Łódzkiego": "Dziennik Akademicki" [b.d.w.], nr 4; "Dziennik Literacki" [b.d.w.], brak numeracji.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1946
Data końcowa
1968
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania