IPN Sz 738/35

IPN Sz 738/35

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 738/35
Sygnatura wytwórcy
226/72
Opis zawartości
Tytuł

Akta osobowe tymczasowo aresztowanego dot. Zaręba Jerzy, imię ojca: Marian, ur. 01-04-1951 r., podejrzanego o to, że w dniu 8 października 1985 r. w Szczecinie wspólnie z Grzegorzem Ostrowskim podjął działanie w celu wywołania niepokoju publicznego, w ten sposób, że drukował i kolportował na terenie miasta Szczecina ulotki nawołujące do bojkotu wyborów do Sejmu PRL oraz to, że w swej treści zawierały one nieprawdziwe informacje na temat stanu gospodarki, stosunków Państwa z Kościołem, naruszenia ustawy konstytucyjnej a także informacje o naruszeniach prawa przez pracowników organów ścigania, tj. pod zarzutami z art. 282a kk Ustawy z dnia 19-04-1969 r. Zatrzymany dnia 08-10-1985 r. Przetrzymywany w Zakładzie Karnym w Nowogardzie od 16-10-1985 r. do 05-11-1985 r. Zwolniony w dniu 05-11-1985 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1983
Data końcowa
1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1