IPN Bi 703/1

IPN Bi 703/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 703/1
Opis zawartości
Tytuł

Zbiór dokumentów z działalności NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w gminie Kulesze Kościelne w latach 1989-1992

Opis

Jednostka zawiera następujące dokumenty: kopię Uchwały Krajowej Komisji Rewizyjnej z 02-08-1991 r. w Warszawie dot. zwołania Zajazdu Nadzwyczajnego Delegatów NSZZ RI „Solidarność” w woj. łomżyńskim, protokół z gminnego Zjazdu Delegatów NSZZ RI „Solidarność” gminy Kulesze Kościelne 25-01-1992 r., protokół z dn. 27-01-1992 r. z posiedzenia Zarządu NSZZ RI „Solidarność” w Łomży dot. przekazania dokumentów skarbnika Zdzisława Kuleszy nowo wybranemu na Zjeździe Gminnym skarbnikowi Januszowi Grodzkiemu, protokół Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” dot. zniszczenia pieczątki imiennej byłego skarbnika Zdzisława Kuleszy, listę delegatów z gminy Kulesze Kościelne na Zjazd Gminny NSZZ „Solidarność” 1992 r., listę gmin oraz ilość członków (w tym przewodniczących Koła) NSZZ „Solidarność” RI woj. łomżyńskie, zeszyt składek członkowskich NSZZ „Solidarność” RI gminy Kulesze Kościelne z lat 1989-1992, podziękowanie za wsparcie Funduszu Daru Narodowego w kwocie 1 000 000 zł skierowane do Pana Zdzisława Kuleszy – występującego w imieniu NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” gminy Kulesze Kościelne 25-09-1990 r., cegiełkę 10 zł „Pomoc dla Stoczni Gdańskiej”, Gdańsk 1997, Statut Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1997
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Broszura, Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1