IPN BU 2458/1

IPN BU 2458/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 2458/1
Opis zawartości
Tytuł

Instrukcja posługiwania się kodem KOK-07. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Biuro Szyfrów, [b.r.].

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
8
Miejsce przechowywania