IPN Bi 263/30

IPN Bi 263/30

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 263/30
Sygnatura wytwórcy
5/2/62
Opis zawartości
Tytuł

Repertorium "Ro" Prokuratury Powiatowej w Bielsku Podlaskim z lat 1954-1956, nr od 157/54 do 7/56

Opis

"Ro" - repertorium spraw nadzoru ogólnego dotyczących m.in. kontroli orzecznictwa karno-administracyjnego prezydiów wojewódzkich, powiatowych i gminnych rad narodowych

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1954
Data końcowa
1962
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba kart
87