IPN By 790/1

IPN By 790/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN By 790/1
Opis zawartości
Tytuł

Dokumentacja dotycząca inwentaryzacji miejsc straceń, walk i męczeństwa z lat 1939-1945 na terenie powiatu chełmińskiego.

Opis

Umowa zlecenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji miejsc straceń, upoważnienia Prezydium PRN w Chełmnie, Instrukcja WRN w Bydgoszczy dla inwentaryzatorów upamiętnionych miejsc walki i męczeństwa narodu polskiego i innych narodów w latach 1939-1945 na terenie województwa bydgoskiego, rejestr miejsc upamiętniających walk i męczeństwa na terenie powiatu chełmińskiego

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1965
Data końcowa
1965
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania