IPN Rz 540/4

IPN Rz 540/4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 540/4
Opis zawartości
Tytuł

„ROBOTNIK”, pismo niezależne wydawane w Warszawie w latach 1977–1981

Opis

W teczce następujące numery: „ROBOTNIK” (bez podtytułu), nr 70–71 z 12-12-1980 r.; „ROBOTNIK”, Pismo współpracujące z NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, nr 73 z 7-02-1981 r. (2 egz.); „ROBOTNIK”, Pismo współpracujące z NSZZ „Solidarność” Regionów: Mazowsze, Małopolska, Świętokrzyski, Jelenia Góra, Toruń, nr 76 z 12-06-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1