IPN Rz 540/55

IPN Rz 540/55

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 540/55
Opis zawartości
Tytuł

Biuletyn Komisji Samorządu Terytorialnego wydawany przez Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, nr 1, sierpień 1989.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1