IPN Rz 540/45

IPN Rz 540/45

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 540/45
Opis zawartości
Tytuł

„Solidarność Rolników”, Pismo Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników „Solidarność”; nr 4/82, grudzień 1982 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1