IPN Rz 540/34

IPN Rz 540/34

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 540/34
Opis zawartości
Tytuł

„Wiadomości Dnia”, pismo MKZ Wielkopolska, Poznań, wydanie nadzwyczajne z 28-06-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1