IPN BU 02958/104

IPN BU 02958/104

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 02958/104
Dawna sygnatura
1780/90/13, 1771/90/13
Sygnatura wytwórcy
016/81, 074/1986
Opis zawartości
Tytuł

Sprawy współpracy w ramach Układu Warszawskiego. Teczka nr 12: Sprawy kontaktów z Armią Radziecką. Plan dwustronnej współpracy WP i AR w 1981 r. oraz korespondencja związana z realizacją planu.

Opis

Teczka zawiera m.in.: korespondencję w sprawie planowanych konsultacji oraz w sprawie wyjazdów służbowych do ZSRR w związku z konsultacjami, a także kursami doskonalenia znajomości języka rosyjskiego.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania