IPN Ki 320/14

IPN Ki 320/14

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ki 320/14
Opis zawartości
Tytuł

CDN – Gazeta Wolnych Ludzi, Nr. 27, Rok IV, Kielce, marzec 1985 r.

Opis

Wydaje: Kielecki Komitet Oporu Społecznego Region Świętokrzyski "Solidarność"

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1985
Data końcowa
1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania