IPN Rz 301/16

IPN Rz 301/16

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 301/16
Opis zawartości
Tytuł

„CDN”, dwutygodnik studencki redagowany przez członków NZS we Wrocławiu

Opis

Teczka zawiera następujące numery pisma: nr 4 z 15 listopada 1982 r., nr 2–3(20-21) z 15–29 października 1983 r., nr 4–5(22-23) z 12–26 listopada 1983 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1983
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
24