IPN Ka 753/89

IPN Ka 753/89

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 753/89
Opis zawartości
Tytuł

„Kontynent. Wybór artykułów”, Polonia Book Fund Ltd., Londyn 1979

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1979
Data końcowa
1979
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
331