IPN Sz 870/6

IPN Sz 870/6

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 870/6
Opis zawartości
Tytuł

D.P. Index Card nr G09176502 z 14-08-1946 r. wystawione przez Allied Expeditionary Force dla Stanisława Chrzanowskiego i D.P. Index Card nr G09176503 z 14-08-1946 r. wystawione przez Allied Expeditionary Force dla Anieli Chrzanowskiej

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1946
Data końcowa
1946
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
4