IPN Gd 959/43

IPN Gd 959/43

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 959/43
Opis zawartości
Tytuł

Kopie cyfrowe fotografii przedstawiających Lecha Wałęsę z rodziną w dzielnicy Gdańsk-Zaspa oraz samochody milicyjne marki Star przy wiadukcie nad przystankiem kolejowym Gdańsk-Zaspa w dniu 01-05-1983 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1983
Data końcowa
1983
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania