IPN By 842/109

IPN By 842/109

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN By 842/109
Opis zawartości
Tytuł

Ulotka Sztabu Wyborczego w Bydgoszczy Porozumienia Obywatelskiego Centrum (lista nr 12) dot. wyborów parlamentarnych w dniu 27-10-1991 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1991
Data końcowa
1991
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
5
Miejsce przechowywania