IPN Kr 765/1

IPN Kr 765/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 765/1
Opis zawartości
Tytuł

Kopie z materiałów negatywowych przedstawiające wydarzenia z lat 1986-1989 związane z pełnieniem funkcji proboszcza parafii w Juszczynie przez księdza Adolfa Chojnackiego.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1986
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania