IPN Gd 1234/57

IPN Gd 1234/57

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1234/57
Opis zawartości
Tytuł

Nasze sprawy. Dwutygodnik Samorządu Robotniczego PTSB Transbud Gdańsk, nr 70 z dnia 14-09-1980 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania