IPN Sz 264/94

IPN Sz 264/94

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 264/94
Dawna sygnatura
IPN GD 149/94
Opis zawartości
Tytuł

Akta osobowe internowanego dot. Czarnik Oskar Stanisław, imię ojca: Leszek, ur. 27-12-1937 r., osadzonego pod zarzutem naruszania porządku prawnego obowiązującego w okresie stanu wojennego na podstawie art. 42 dekretu z dn. 12-12-1981 r. o stanie wojennym, internowanego w dniu 15-12-1981 r. w areszcie śledczym Warszawa-Białołęka, przeniesionego w dniu 21-01-1982 r. do ośrodka odosobnienia w Jaworzu. Internowany na podstawie decyzji komendanta stołecznego MO w Warszawie nr 38/81 z dnia 14-12-1981 r., zwolniony w dniu 29-04-1982 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
11