IPN Gd 253/5472 t. 2

IPN Gd 253/5472 t. 2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Podseria
Sm.
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 253/5472 t. 2
Dawna sygnatura
3957/91/2318, WO. 5/98
Sygnatura wytwórcy
Sm. 119/69
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie wznowienia postępowania karnego prowadzonego przeciwko: Henryk Dąbek, imię ojca: Czesław, ur. 21-03-1949 r., oskarżonemu o to, że w dniu 04-01-1969 r. samowolnie opuścił okręt, na którym pełnił służbę wojskową, stacjonujący wówczas w Gdyni, i przebywał poza nim na terenie Ostródy, Szczecina, Lasek (pow. Grójec) oraz Andrzejowa (obecnie osiedle Łodzi) do dnia 02-02-1969 r., tj. o czyny z art. 109 § 1 kodeksu karnego Wojska Polskiego

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1998
Data końcowa
1998
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
33
Miejsce przechowywania